کیوان کرامتی

درباره من

دکتر کیوان کرامتی
image

استادیار گروه آموزشی علوم پایه @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

  تحصیلات دانشگاهی: دانش آموخته مقاطع دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری تخصصی فیزیولوژی از دانشگاه تهران /  رویکردهای پژوهشی:  پژوهش های آزمایشگاهی در زمینه علوم اعصاب و بیماری های دستگاه عصبی مرکزی، سرطان و نارسایی قلبی / تاریخ استخدام در دانشگاه سمنان: سوم مهر 1389 / دارای پنج ثبت اختراع (چهار مورد در زمینه سرطان و یک مورد در ارتباط با بیماری MS)، سی و نه مقاله در نشریات علمی و بیست و دو مقاله در مجامع علمی   ...

محقق گوگل

(1400/9/12)

استنادات

178

h-index

6

i10-index

5

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/9/13)

استنادات

56

مقالات

10

h-index

4

مؤلفین همکار

27

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1384

دکتری تخصصی فیزیولوژی

دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه دکتری تخصصی: مطالعه نقش تحت تیپهای گیرنده های یونوتروپیک مرکزی گلوتامات بر اخذ غذای جوجه های گوشتی

1367-1383

دکتری عمومی دامپزشکی

دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه دکتری عمومی: بررسی بیوشیمیایی ویروس بیماری AIDS

تجارب

1388-1389

عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1387-1389

دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1387-1388

عضو شورای برنامه ریزی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1387

دبیر علمی همایش منطقه ای علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1385-1389

مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1384-1388

مدیر گروه آموزشی کارشناسی ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1376و 1383

مدیر گروههای آموزشی کارشناسی زیست شناسی عمومی و علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1374

مدیر امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1390-1393

عضو شورای دانشگاه سمنان

1388

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1391-1393

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان

1392-1393

عضو حقوقی هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

1391-1393

رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان سمنان

1390-1394

عضو حقوقی شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان

1391-1393

مسئول پژوهش سازمان بسیج اساتید استان سمنان

1390-1394

عضو اصلی هیئت منصفه دانشگاه سمنان

1390-1394

دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه سمنان

1392-1394

رابط استانی دفاتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در استان سمنان

1393-1395

رئیس مجمع بسیج اساتید استان سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
اثر پیشگیرانه تیماسین پلاس بر اختلال حافظه و یادگیری فضایی و اجتنابی غیرفعال ناشی از ایسکمی مغزی تجربی
روان شناسی بالینی(2020)
9311519011, ^کیوان کرامتی*, ^سعیده نعیمی, ^حمیدرضا مسلمی, ^سحر غفاری خلیق
مقایسه میزان اسیدسیالیک پلاسمای خون گاو‌های شیری جفت‌مانده و سالم نژاد هلشتاین
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی(2019)
9112519005, ^رضا نارنجی ثانی*, ^کیوان کرامتی, ^محمود احمدی همدانی
Protective Effect of Flunixin meglumin on Changes Induced by Isoproterenol in Serum Biochemical Profile, Malondialdehyde and Heart Histology of Adult Male Rats
Iranian Journal of Toxicology(2019)
8812519011, ^محمود احمدی همدانی*, ^کیوان کرامتی, ^عباس جواهری وایقان, ^سعیده نعیمی
Data for zonisamide effect on length and weight of 14 day-old rat pups and abortion rate and day in refractory epileptic pregnant rats
data in brief(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^کیوان کرامتی, 8912519012, ملیکا معزی فر, ^علی مهدوی
Effect of zonisamide on refractory epilepsy during pregnancy in lamotrigine resistant kindled rats
NEUROSCIENCE LETTERS(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^کیوان کرامتی, 8912519012, ملیکا معزی ف, ^علی مهدوی
اثر تجویز توأمان عصاره ی گیاه آویشن باغی(Thymus vulgaris) و فلونیکسین مگلومین (Flunixin meglumine) بر درد احشایی در موش: مطالعه ی تجربی
بیهوشی و درد(2017)
^کیوان کرامتی*, 9012519014, 9011519001, مرتضی عبداللهی, دانیال شعبان نیای گالش کلامی
اثر تجویز توامان عصاره ی آویشن باغی(Thymus vulgaris) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) بر درد احشایی در موش: مطالعه ی تجربی
بیهوشی و درد(2017)
^کیوان کرامتی*, امیر اصغری باغ خیراتی, مصطفی عبداللهی, فهمیه رضایی
Evaluation of the protective effect of pentoxifyllineon carrageenan-induced chronic non-bacterial prostatitis in rats
INFLAMMOPHARMACOLOGY(2017)
8912519006, ^محمود احمدی همدانی*, الهه شهاب, فرزاد حیاتی, ^خاطره کفشدوزان, ^کیوان کرامتی, امین حسین امینی
مطالعه ی تجربی اثر عصارهی ملق ازرق (Commiphora mukul) بر درد احشایی در موش
بیهوشی و درد(2017)
^کیوان کرامتی, ^اشکان جبلی جوان, مصطفی عبداللهی*, امیر اصغری باغخیراتی
اثر عصاره باریجه(فرولا گاموسا) بر درد احشایی در موش
بیهوشی و درد(2016)
^کیوان کرامتی, 9011519001*, 9112121010, 9012519024, مرتضی عبداللهی
بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ زیتون در موش های سوری
(2014)
صدیقه گراوند, کاترین ابراهیمی, مرتضی زنده دل, ^کیوان کرامتی, محدثه عموزادخلیلی, الهام نوروزی, فرود گراوند
Motor disturbances and thalamic electrical power of frequency bands improve by grape seed extract in animal model of parkinson s disease
(2012)
علیرضا سرکاکی, زینب عیدپور, فرشته معتمدی, ^کیوان کرامتی, یعقوب فربد
اثر فلونیکسین بر سرطان تخمدان القا شده توسط 12-7 دی - متیل بنزاآنتراسن (DMBA)در موش صحرایی ماده نژاد ویستار
(2012)
^کیوان کرامتی, مهری مهرانپور, ابوالفضل باباخانی, غلامحسن واعظی, فهیمه حبیبی
اثر اسپلنکتومی بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نژاد ویستار
(2011)
^کیوان کرامتی, حمیدرضا علیپور, غلامحسن واعظی
اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القا شده توسط DMBA توسط ( 7و12دی متیل بنزو آنتراسن)در موش صحرایی ماده
(2011)
^کیوان کرامتی, فهیمه حبیبی, ابوالفضل باباخانی, مهری مهرانپور
اثر عصاره هیدروالکلی آویشن باغی بر سرطان پروستات ناشی از تزریق DMBAدر موش صحرایی نژاد ویستار
(2011)
^کیوان کرامتی, کیمیا سنایی, ابوالفضل باباخانی, محمد رخشان, غلامحسن واعظی, علی حائری
اثر تزریق داخل بطنی مغزی عصاره برگ زیتون بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر
(2011)
مرتضی زنده دل, ^کیوان کرامتی, صدیقه گراوند
The effect of Zonisamide on Pregnancy and Risk of Brain Malformation on Lamotrigine-Resistant Kindled Pregnant Rats & Their Newborns
13th International Epilepsy Congress(2017-01-25)
8912519012*, ^رضا نارنجی ثانی, ^کیوان کرامتی, ملیکا معزی فر, ^علی مهدوی
The Effect of Zonisamide on Lamotrigine Resistant Kindled Rats During Pregnancy
دومین کنگره بین المللی صرع(2016-09-07)
8912519012, ^رضا نارنجی ثانی, ^کیوان کرامتی, ملیکا معزی فر, ^علی مهدوی
Anti-anxiety Effect of Aqueous Extract of Cistanche Tubulosa in Mice
سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی(2016-05-25)
^سعیده نعیمی*, ^کیوان کرامتی, Ali Rasoli, 8912519017, 8911519014
Effects of hyperthyroidism on histopathology of airway in an allergic
سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی(2016-05-25)
^سعیده نعیمی*, ^عباس جواهری وایقان, ^کیوان کرامتی, 9111519009, Morteza Sabere
Effect of administration of safranal on prevention of experimental autoimmune encephalomyelitis(EAE)
48th Conference of the European Societies of Txicology(EUROTOX)(2012-06-17)
اعظم بختیاریان, فاطمه قاسمی سخا, ^کیوان کرامتی, سید محمد موذنی, محمد مهدی افتخاریان, وحید نیکویی
بررسي اثر مدت جداسازي از مادر بر ارتباط سلولي قشر مغز و فرايند حافظه بازشناسي در مدل جانوري اوتيسم
مخاطب قمي فريد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مدت جداسازي از مادر بر مورفولوژي بافت قشر مغز و شناخت و رفتار اجتماعي در مدل جانوري اوتيسم
انصاري فرهاد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك فراجمجمه‌اي مستقيم ناحيه قشر پيش پيشاني پشتي ـ جانبي چپ بر كنترل شناختي و تنظيم هيجان در افراد داراي اضطراب صفت
غفاريان سيده سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه‌اي قشر اوربيتوفرونتال بر توانايي ذهن‌خواني
ماهيگير سعيد(تاریخ دفاع: 1396/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر فلاشينگ و طول دروه شيردهي ميش ها بر نمره بدني، فراسنجه هاي هورموني و صفات عملكردي ميش هاي نژاد كردي
كريمي سعيد(تاریخ دفاع: 1399/03/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مدت جداسازي از مادر بر ارتباط سلولي قشر مغز و فرايند حافظه بازشناسي در مدل جانوري اوتيسم
مخاطب قمي فريد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مدت جداسازي از مادر بر مورفولوژي بافت قشر مغز و شناخت و رفتار اجتماعي در مدل جانوري اوتيسم
انصاري فرهاد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك فراجمجمه‌اي مستقيم ناحيه قشر پيش پيشاني پشتي ـ جانبي چپ بر كنترل شناختي و تنظيم هيجان در افراد داراي اضطراب صفت
غفاريان سيده سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه‌اي قشر اوربيتوفرونتال بر توانايي ذهن‌خواني
ماهيگير سعيد(تاریخ دفاع: 1396/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر فلاشينگ و طول دروه شيردهي ميش ها بر نمره بدني، فراسنجه هاي هورموني و صفات عملكردي ميش هاي نژاد كردي
كريمي سعيد(تاریخ دفاع: 1399/03/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مبانی بیولوژی سلولی و مولکولی   (70 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی   (216 بار دانلود)
رشته : روانشناسی بالینی
فیزیولوژی اعصاب و غدد   (93 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
فیزیولوژی عملی   (323 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
فیزیولوژی سه   (354 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
فیزیولوژی دو   (370 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
فیزیولوژی یک   (491 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
مبانی علوم اعصاب   (359 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی
فیزیولوژی پیشرفته   (357 بار دانلود)
رشته : علوم دامی , گرایش : تغذیه
مبانی علوم اعصاب شناختی   (353 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی
بیولوژی سلولی   (329 بار دانلود)
رشته : علوم و صنایع غذایی
زیست شناسی مولکولی   (372 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
ژنتیک   (379 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
سلول شناسی   (337 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
فیزیولوژی اختصاصی   (435 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

پردیس یک دانشگاه سمنان ، دانشکده دامپزشکی
k.keramati@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس