کیوان کرامتی

درباره من

دکتر کیوان کرامتی
image

استادیار گروه آموزشی علوم پایه @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

  تحصیلات دانشگاهی: دانش آموخته مقاطع دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری تخصصی فیزیولوژی از دانشگاه تهران /  رویکردهای پژوهشی:  پژوهش های آزمایشگاهی در زمینه علوم اعصاب و بیماری های دستگاه عصبی مرکزی، سرطان و نارسایی قلبی / تاریخ استخدام در دانشگاه سمنان: سوم مهر 1389 / دارای پنج ثبت اختراع (چهار مورد در زمینه سرطان و یک مورد در ارتباط با بیماری MS)، سی و هشت مقاله در نشریات علمی و بیست و نه مقاله در مجامع علمی   ...

محقق گوگل

(1403/2/3)

استنادات

218

h-index

6

i10-index

4

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/2/3)

استنادات

76

مقالات

12

h-index

4

مؤلفین همکار

33

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1384

دکتری تخصصی فیزیولوژی

دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه دکتری تخصصی: مطالعه نقش تحت تیپهای گیرنده های یونوتروپیک مرکزی گلوتامات بر اخذ غذای جوجه های گوشتی

1367-1383

دکتری عمومی دامپزشکی

دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه دکتری عمومی: بررسی بیوشیمیایی ویروس بیماری AIDS

تجارب

1388-1389

عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1387-1389

دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1387-1388

عضو شورای برنامه ریزی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1387

دبیر علمی همایش منطقه ای علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1385-1389

مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1384-1388

مدیر گروه آموزشی کارشناسی ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1391-1393

رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان سمنان

1376و 1383

مدیر گروههای آموزشی کارشناسی زیست شناسی عمومی و علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1392-1393

عضو حقوقی هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

1374

مدیر امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1391-1393

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان

1390-1393

عضو شورای دانشگاه سمنان

1388

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

1390-1394

عضو حقوقی شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان

1391-1393

مسئول پژوهش سازمان بسیج اساتید استان سمنان

1390-1394

عضو اصلی هیئت منصفه دانشگاه سمنان

1390-1394

دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه سمنان

1392-1394

رابط استانی دفاتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در استان سمنان

1393-1395

رئیس مجمع بسیج اساتید استان سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
اثر عصاره باریجه(فرولا گاموسا) بر درد احشایی در موش
بیهوشی و درد(2016)
^کیوان کرامتی, 9011519001*, 9112121010, 9012519024, مرتضی عبداللهی
مطالعه ی تجربی اثر عصارهی ملق ازرق (Commiphora mukul) بر درد احشایی در موش
بیهوشی و درد(2017)
^کیوان کرامتی, ^اشکان جبلی جوان, مصطفی عبداللهی*, امیر اصغری باغخیراتی
Evaluation of the protective effect of pentoxifyllineon carrageenan-induced chronic non-bacterial prostatitis in rats
INFLAMMOPHARMACOLOGY(2017)
8912519006, ^محمود احمدی همدانی*, الهه شهاب, فرزاد حیاتی, ^خاطره کفشدوزان, ^کیوان کرامتی, امین حسین امینی
اثر تجویز توأمان عصاره ی گیاه آویشن باغی(Thymus vulgaris) و فلونیکسین مگلومین (Flunixin meglumine) بر درد احشایی در موش: مطالعه ی تجربی
بیهوشی و درد(2017)
^کیوان کرامتی*, 9012519014, 9011519001, مرتضی عبداللهی, دانیال شعبان نیای گالش کلامی
Effect of zonisamide on refractory epilepsy during pregnancy in lamotrigine resistant kindled rats
NEUROSCIENCE LETTERS(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^کیوان کرامتی, 8912519012, ملیکا معزی ف, ^علی مهدوی
اثر عصاره هیدروالکلی آویشن باغی بر سرطان پروستات ناشی از تزریق DMBAدر موش صحرایی نژاد ویستار
(2011)
^کیوان کرامتی, کیمیا سنایی, ابوالفضل باباخانی, محمد رخشان, غلامحسن واعظی, علی حائری
Data for zonisamide effect on length and weight of 14 day-old rat pups and abortion rate and day in refractory epileptic pregnant rats
data in brief(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^کیوان کرامتی, 8912519012, ملیکا معزی فر, ^علی مهدوی
اثر تجویز توامان عصاره ی آویشن باغی(Thymus vulgaris) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) بر درد احشایی در موش: مطالعه ی تجربی
بیهوشی و درد(2017)
^کیوان کرامتی*, امیر اصغری باغ خیراتی, مصطفی عبداللهی, فهمیه رضایی
اثر اسپلنکتومی بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نژاد ویستار
(2011)
^کیوان کرامتی, حمیدرضا علیپور, غلامحسن واعظی
اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القا شده توسط DMBA توسط ( 7و12دی متیل بنزو آنتراسن)در موش صحرایی ماده
(2011)
^کیوان کرامتی, فهیمه حبیبی, ابوالفضل باباخانی, مهری مهرانپور
اثر تزریق داخل بطنی مغزی عصاره برگ زیتون بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر
(2011)
مرتضی زنده دل, ^کیوان کرامتی, صدیقه گراوند
Protective Effect of Flunixin meglumin on Changes Induced by Isoproterenol in Serum Biochemical Profile, Malondialdehyde and Heart Histology of Adult Male Rats
Iranian Journal of Toxicology(2019)
8812519011, ^محمود احمدی همدانی*, ^کیوان کرامتی, ^عباس جواهری وایقان, ^سعیده نعیمی
مقایسه میزان اسیدسیالیک پلاسمای خون گاو‌های شیری جفت‌مانده و سالم نژاد هلشتاین
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی(2019)
9112519005, ^رضا نارنجی ثانی*, ^کیوان کرامتی, ^محمود احمدی همدانی
اثر پیشگیرانه تیماسین پلاس بر اختلال حافظه و یادگیری فضایی و اجتنابی غیرفعال ناشی از ایسکمی مغزی تجربی
روان شناسی بالینی(2020)
9311519011, ^کیوان کرامتی*, ^سعیده نعیمی, ^حمیدرضا مسلمی, ^سحر غفاری خلیق
Motor disturbances and thalamic electrical power of frequency bands improve by grape seed extract in animal model of parkinson s disease
(2012)
علیرضا سرکاکی, زینب عیدپور, فرشته معتمدی, ^کیوان کرامتی, یعقوب فربد
اثر فلونیکسین بر سرطان تخمدان القا شده توسط 12-7 دی - متیل بنزاآنتراسن (DMBA)در موش صحرایی ماده نژاد ویستار
(2012)
^کیوان کرامتی, مهری مهرانپور, ابوالفضل باباخانی, غلامحسن واعظی, فهیمه حبیبی
ارزیابی اثر مایع رویی ‌کشت سودوموناس آئروژینوزا بر رفع اثر مهارکنندگی هپارین در آزمون Real-TimePCR
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2023)
9911922001, ^حمید استاجی*, ^کیوان کرامتی
Echocardiographic assessment of right ventricular blood flow and tricuspid annular plane systolic excursion in apparently healthy domestic short-haired cats
VETERINARY RESEARCH FORUM(2023)
زهرا دارابی زاده, ^کیوان کرامتی, داریوش شیرانی, محمد ملازم, سعید حیدریان, یاسمین والی*
بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ زیتون در موش های سوری
(2014)
صدیقه گراوند, کاترین ابراهیمی, مرتضی زنده دل, ^کیوان کرامتی, محدثه عموزادخلیلی, الهام نوروزی, فرود گراوند
The Effect of Zonisamide on Lamotrigine Resistant Kindled Rats During Pregnancy
دومین کنگره بین المللی صرع(2016-09-07)
8912519012, ^رضا نارنجی ثانی, ^کیوان کرامتی, ملیکا معزی فر, ^علی مهدوی
Anti-anxiety Effect of Aqueous Extract of Cistanche Tubulosa in Mice
سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی(2016-05-25)
^سعیده نعیمی*, ^کیوان کرامتی, Ali Rasoli, 8912519017, 8911519014
Effects of hyperthyroidism on histopathology of airway in an allergic
سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی(2016-05-25)
^سعیده نعیمی*, ^عباس جواهری وایقان, ^کیوان کرامتی, 9111519009, Morteza Sabere
The effect of Zonisamide on Pregnancy and Risk of Brain Malformation on Lamotrigine-Resistant Kindled Pregnant Rats & Their Newborns
13th International Epilepsy Congress(2017-01-25)
8912519012*, ^رضا نارنجی ثانی, ^کیوان کرامتی, ملیکا معزی فر, ^علی مهدوی
مقایسه اضطراب و توانایی حل مسأله در بهبود یافتگان از کووید-19 خفیف و افراد بدون سابقه ابتلا به کووید-19
اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روانشناسی(2022-10-12)
طیبه زارعی حسینی*, ^کیوان کرامتی, ^پروین رفیعی نیا
ﺑﺮرﺳی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺤﯿﻂکﺸﺖ ﺑﺎکﺘﺮی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮ زادر رﻓﻊ اﺛﺮﻣﻬﺎرکﻨﻨﺪه ﻫپﺎرﯾﻦ ﺑﺮویqPCR
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری های نوین در علوم(2023-05-18)
9911922001, ^حمید استاجی*, ^کیوان کرامتی
نگرشی برفیزیولوژی اعصاب جمجمه‌ای و اهمیت آن در دام‌پزشکی
پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
^کیوان کرامتی*
اثر حفاظت نورونی تیماسین پلاس بر ناحیه CA1 هیپوکامپ و شکنج دندانه‌ای در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی متعاقب القاء ایسکمی مغزی و خون‌رسانی مجدد به مغز
پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
امین راه داری*, ^کیوان کرامتی, ^سعیده نعیمی, ^حمیدرضا مسلمی, ^سحر غفاری خلیق
تغییرات عصبی شناختی پس از بهبودی از کووید-۱۹ خفیف
پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
الهام ربانی پارسا*, ^کیوان کرامتی, ^علی محمد رضائی
Effect of administration of safranal on prevention of experimental autoimmune encephalomyelitis(EAE)
48th Conference of the European Societies of Txicology(EUROTOX)(2012-06-17)
اعظم بختیاریان, فاطمه قاسمی سخا, ^کیوان کرامتی, سید محمد موذنی, محمد مهدی افتخاریان, وحید نیکویی
مقايسه انعطاف پذيري شناختي، اضطراب و توانايي حل مساله در بهبود يافتگان از كوويد-19 خفيف و افراد بدون سابقه ابتلا به كوويد-19
زارعي حسيني طيبه(تاریخ دفاع: 1402/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد حافظه و توجه در بهبوديافتگان از كوويد 19 خفيف با افراد غيرمبتلا
رباني پارسا الهام(تاریخ دفاع: 1401/08/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر افزودن عصاره محيط كشت باكتري پسودوموناس آئروژينوزا بر تجزيه هپارين و كميت و كيفيت نتايج حاصل ازReal - Time PCR در نمونه خون هاي حاوي هپارين
اشرفي آيسان(تاریخ دفاع: 1402/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر فلاشينگ و طول دروه شيردهي ميش ها بر نمره بدني، فراسنجه هاي هورموني و صفات عملكردي ميش هاي نژاد كردي
كريمي سعيد(تاریخ دفاع: 1399/03/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه‌اي قشر اوربيتوفرونتال بر توانايي ذهن‌خواني
ماهيگير سعيد(تاریخ دفاع: 1396/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك فراجمجمه‌اي مستقيم ناحيه قشر پيش پيشاني پشتي ـ جانبي چپ بر كنترل شناختي و تنظيم هيجان در افراد داراي اضطراب صفت
غفاريان سيده سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مدت جداسازي از مادر بر مورفولوژي بافت قشر مغز و شناخت و رفتار اجتماعي در مدل جانوري اوتيسم
انصاري فرهاد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مدت جداسازي از مادر بر ارتباط سلولي قشر مغز و فرايند حافظه بازشناسي در مدل جانوري اوتيسم
مخاطب قمي فريد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
تصاویر الکتروکاردیوگرافی   (172 بار دانلود)
شماره یک   (229 بار دانلود)
شماره یک   (227 بار دانلود)
شماره دو   (285 بار دانلود)
شماره دو   (284 بار دانلود)
شماره سه   (292 بار دانلود)
شماره سه   (291 بار دانلود)
شماره دو   (237 بار دانلود)
شماره سه   (352 بار دانلود)
شماره سه   (400 بار دانلود)
شماره دو   (239 بار دانلود)
سوابق   (242 بار دانلود)
شماره دو   (326 بار دانلود)
شماره دو   (454 بار دانلود)
شماره دو   (353 بار دانلود)
شماره دو   (372 بار دانلود)
شماره دو   (290 بار دانلود)
شماره دو   (407 بار دانلود)
شماره دو   (444 بار دانلود)
شماره دو   (418 بار دانلود)
نیمسال اول 1401-1400   (406 بار دانلود)
شماره یک   (369 بار دانلود)
شماره یک   (385 بار دانلود)
شماره یک   (527 بار دانلود)
شماره یک   (445 بار دانلود)
شماره یک   (451 بار دانلود)
نگرشی بر اکوکاردیوگرافی در سگ   (232 بار دانلود)
آموزه ای از علوم زیستی   (237 بار دانلود)
شماره یک   (409 بار دانلود)
شماره یک   (589 بار دانلود)
شماره یک   (440 بار دانلود)
شماره یک   (405 بار دانلود)
شماره یک   (473 بار دانلود)
شماره یک   (453 بار دانلود)
شماره یک   (429 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روانشناسی فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی   (222 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
فیزیولوژی عمومی   (235 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
مبانی بیولوژی سلولی و مولکولی   (432 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی   (531 بار دانلود)
رشته : روانشناسی بالینی
فیزیولوژی اعصاب و غدد   (356 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
فیزیولوژی عملی   (610 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
فیزیولوژی سه   (682 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
فیزیولوژی دو   (715 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
مبانی علوم اعصاب   (666 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی
فیزیولوژی یک   (866 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
فیزیولوژی پیشرفته   (642 بار دانلود)
رشته : علوم دامی , گرایش : تغذیه
مبانی علوم اعصاب شناختی   (617 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی
بیولوژی سلولی   (582 بار دانلود)
رشته : علوم و صنایع غذایی
زیست شناسی مولکولی   (634 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
ژنتیک   (678 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
سلول شناسی   (624 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
فیزیولوژی اختصاصی   (694 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

پردیس یک دانشگاه سمنان ، دانشکده دامپزشکی
k.keramati@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس